ALTERNATIV by MarinaVape

400,000 VNĐ

Alpha: vị nho và táo tươi thanh ngọt .

Beta : vị táo mix với đào tươi .

Iota : vị xoài tươi và đào .

  • 3 Ni
  • 6 Ni
  • Cam
  • Tím
  • Xanh Lá
Xóa
DMCA.com Protection Status