OCC Vinci 0.6

90,000 

PnP-M2 Nửa DL Kháng chiến 0,6Ω
Kiểu lưới đơn Phạm vi 20-28W
Lượng Nicotine cần thiết: Nicotine ≤ 25mg.

còn 29 hàng

Số lượng: