Rodeo 950mAh – 6ML – 1600 Puff

200,000 180,000

 • 50MG
 • Bắp Rang Lạnh
 • Caramel Muối Lạnh
 • Chanh Dây Lạnh
 • Chocomint
 • Chuối Lạnh
 • Dâu Việt Quất Lạnh
 • Dứa Dừa Lạnh
 • Dưa Hấu Dâu Lạnh
 • Dưa Hấu Lạnh
 • Đào Lạnh
 • Khoai Môn Lạnh
 • Nho Lạnh
 • Ổi Lạnh
 • Sữa Chua Dâu Lạnh
 • Táo Chuối Dâu Lạnh
 • Vải Lạnh
 • Xoài lạnh
Xóa
Số lượng: