POD NANO KIT 0.25 Ohm

100,000 

pod thay thế nano kit có thông số điện trở là 0.25 Ohm

còn 1 hàng

Số lượng: