Mechman / Occ

80,000 350,000 

OCC thay thế Rincoe 80w Mesh coil thuộc dạng coil chuyên dụng cho Mechman Mesh Tank trong kit Rincoe 80w Mesh kit, cho công suất đốt từ 40w đến tối đa 60w.

  • LẺ
  • PACK
Xóa
Số lượng: