NANO KIT POD THAY THẾ

100,000 

Nano kit pod thay thế sử dụng loại coil thông dụng thường thấy ở các dòng pod như Orion Q hay vape, nano kit pod thay thế có 3 thông số coil khác nhau như 0.1 ohm, 0.5 ohm, 0.25 ohm.

  • 0.25 Ohm
Xóa
Số lượng: