Fuumy Mech Mod Authentic

900,000 

Fuumy Mech Mod Authentic đích thực được chế tạo từ nhôm anot hóa. Nó đi kèm với kết nối chân tiếp xúc bạc và thích hợp gắn cùng các đầu RDA size 25 mm

 

Số lượng: